Ceník služeb

Pro školní rok 2019/20 platí (s platností od 19. 5. 2018) následující ceny:

  • měsíční školné bez stravy: 9900 Kč
  • měsíční školné se stravou: 10900 Kč
  • permanentka na 10 dopoledních vstupů: 4900 Kč (strava v ceně)
  • permanentka na 10 celodenních vstupů: 5900 Kč (strava v ceně)

Prázdninová péče:

  • jedno dopoledne: 400 Kč (strava 70 Kč)
  • jeden celý den: 600 Kč (strava 85 Kč)

Školné se platí vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující na účet 107-4259390237/0100, nebo hotově k rukám ředitelky; platba zahrnuje vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu s hudbou a angličtinou, péči a pitný režim. Stravné se hradí zvlášť dle výše uvedeného ceníku.

Zápisné činí 500 Kč.

Podrobnosti zápisu

Zápis na školní rok 2019/20 proběhne v pondělí 29. 4., čtvrtek 16. 5., čtvrtek 6. 6. (vždy 16:00–18:00).

Zveme Vaši rodinu k prohlídce a zápisu do hudební školky Slavíček s tím, že si domluvíte prohlídku. Zároveň se můžete spolu se svým dítětem zúčastnit našeho programu. Zkontaktovat nás můžete pomocí kontaktů uvedených v zápatí stánky nebo pomocí kontaktního formuláře níže.

Na své první návštěvě v naší školce obdržíte přihlášku s evidenčním listem, který necháte potvrdit u lékaře, že je Vaše dítě řádně očkováno. Poté domluvíme osobně či telefonicky další podrobnosti.

Zašlete nám zprávu

Podívejte se blíže!