O prázdninách je školka otevřena první týden v červenci (2.–4. 7.) a poslední týden v srpnu (27.–31. 8.).

Ceník služeb

Pro školní rok 2017/18 platí následující ceny:

počet dnů v týdnu celodenní pobyt dopolední nebo odpolední pobyt
5 8900 Kč  
3 7300 Kč 4600 Kč
2 5000 Kč 3900 Kč
  • permanentka na 10 půldenních vstupů s jídlem: 4700 Kč
  • permanentka na 10 celodenních vstupů s jídlem: 5900 Kč

Dopolední pobyt = 7:30–12:15, odpolední pobyt = 12:15–16:30.

Školné se platí vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující na účet 107-4259390237/0100, nebo hotově k rukám ředitelky; platba zahrnuje vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu s hudbou a angličtinou, péči a pitný režim. Stravné se hradí zvlášť a je v ceně 55 Kč za oběd a 15 Kč za svačinku.

Zápisné činí 500 Kč.

Podrobnosti zápisu

Zveme Vaši rodinu k prohlídce a zápisu do hudební školky Slavíček s tím, že si domluvíte prohlídku. Zároveň se můžete spolu se svou ratolestí zúčastnit našeho programu. Zkontaktovat nás můžete pomocí kontaktů uvedených v zápatí stánky nebo pomocí kontaktního formuláře níže.

Na své první návštěvě v naší školce obdržíte přihlášku s evidenčním listem, který necháte potvrdit u lékaře, že je Vaše dítě řádně očkováno. Poté domluvíme osobně či telefonicky další podrobnosti.

Zašlete nám zprávu

Podívejte se blíže!