Zápis na 2. pololetí školního roku probíhá každý čtvrtek v 10 hod.

Naše poslání

Zaměřujeme se na humanistické a demokratické principy výchovy a vzdělávání.

Naše filosofie

Jsem pedagožka s 35letou praxí ve školství a jsem zodpovědná za to, že spolu s kolegy poskytnu dětem příležitosti, které jim umožní vytvářet si vlastní názor na svět, který je obklopuje. Společně usilujeme o rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého jedince, jež ve svém budoucím životě dokáže být nejen přirozeně zvídavý, ale především ohleduplný ke svému okolí – ke svým rodičům, kamarádům, k seniorům, které potká na ulici a pomůže jim. Uvědomuji si, že je důležité, aby byly u dítěte rozvinuty základní dovednosti, které budou základem jeho budoucího učení. Zároveň si přeji, aby zde obdrželo péči pedagogů a personálu, kteří jej zahrnou svou pozorností a láskou. Naše školka se snaží poskytnout výjimečnou péči a živém a bezpečném prostředí a každé dítě obohatit tím, co potřebuje a má rádo.

Naše cíle

Snažíme se, aby si děti dokázaly uvědomovat a říct:
  • jsem aktivní v učení
  • dokážu se samostatně rozhodovat
  • učím se přijímat změny a vyrovnat se s nimi
  • umím kriticky myslet a nést za své chování a jednání odpovědnost
  • jsem tvůrčí, umím rozpoznávat problémy a řešit je

Náš tým

Seznamte se

Hanka

PhDr. Hana Topolánková, ředitelka a učitelka mateřské školy
Pocházím ze Vsetína – srdce Valašska, kde se vždycky zpívalo, i u nás doma, a tak jsem od dětství intenzivně vnímala místní folklór a tradice obecně. Rodiče nás velmi rozumně nasměrovali i ke sportu – denně jsme se sestrou plavaly nebo hrály volejbal. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě jsem absolvovala hru na akordeon, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem se věnovala hudebnímu folklóru, vyučuji hru na klavír a flétnu. Jsem aprobovanou učitelkou mateřské školy, dlouhodobě se věnuji hudební pedagogice. Dřívější spolupráce s mateřskými školami dala vzniknout myšlence založit hudební školku. Mám prima rodinu – milující maminku, syna a dceru, sestru, bráchu a jsem šťastná babička malého Jakuba. Miluji zpěv a četbu, zpívám v pěveckém sboru u Nejsv. Salvátora a začínám se učit na cimbál.

Slávka

Jaroslava Pilíková, zástupkyně ředitelky
Od svých čtyř let žiji s přestávkou na Šmukýřce v Košířích. Po studiu zahraničního obchodu na Střední ekonomické škole v Resslovce jsem se stala později letuškou. Viděla jsem celý svět – od Bombaje a Jakarty po Montreal a Havanu, mluvím anglicky, německy, rusky, částečně francouzsky a italsky. Mám dvě děti a dvě vnoučata, nyní jsem v důchodu. Ve Slavíčku jsem asistentkou učitelky a přeji si, aby se tu dětem líbilo, chodily sem rády a byly tu šťastné a spokojené.

Metrine

Metrine Korček
Narodila jsem se v Keni, jsem vdaná, s manželem a tříletou dcerou Charlotte žijeme nedaleko Prahy. V Nairobi jsem vystudovala gymnázium, v letech 2006-2016 jsem studovala teorii a metodologii Montessori pedagogiky a získala Osvědčení učitelky pro předškolní vzdělávání. Vyučují především v angličtině, velmi dobře mluvím česky a mám několikaletou praxi učitelky v mateřských školách.

Leoš

Bc. Leoš Bezkočka, dipl. um.
Narodil jsem se v Pacově u Tábora a jsem absolventem pražské konzervatoře obor pozoun. Učím na klávesy, flétnu a bicí, jako bubeník jsem působil v několika kapelách, věnuji se také skladbě. Studuji v magisterském programu Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti s výukou hudby v mateřských školách, které rád využiji ve Slavíčku.

Podívejte se blíže!