Co nabízíme

Slavíček je kulturním dětským vzdělávacím centrem, kde se provozuje zpěv, lidový tanec, hra na flétnu a klavír, výuka anglického jazyka, výtvarná výchova, logohrátky, zábavné cvičení pro nejmenší a kde je v nabídce i přípravka pro 1. třídu. Do vzdělávání a výchovy našich dětí začleňujeme postupně nové prvky Montessori pedagogiky.

Tematické měsíce

Každý měsíc se náš učební plán zaměřuje na jiné téma s týdenními podtématy a zahrnuje i malé projekty a aktivity. Rodiče jsou informováni o vzrušujících věcech, které jejich dítě ve školce prožije.

Jídlo

Obědy a svačiny odebíráme z české jídelny, která získala bronzový a stříbrný certifikát za vaření zdravých pokrmů. Jídlo neobsahuje žádné E. Nepoužívají se žádné polotovary a vaří se z čerstvých a sezónních surovin. Jejich produkty poskytují chutné a zdravé jídlo z výborných surovin např. kuřecí maso v bio kvalitě nebo vejce od slepic z klecí. Pro děti je nabídka vegetariánské, bezlepkové či bezlaktózové diety.

Mimo učebnu

Myslíme si, že je důležité, aby děti viděly, že i mimo školku můžeme společně prožít pěkný den – připravujeme plavání, dětské divadlo, miniškolku v přírodě, hudební tábor a jiné mimoškolní aktivity.

Učební plán

Ve školním roce 2019/2020 pracujeme se Školním vzdělávacím programem "S písničkou od jara do zimy" – je to profesionálně zpracovaný učební plán, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu MŠMT ČR. Je uspořádán do pěti oblastí:

  1. oblast biologická – Dítě a jeho svět
  2. oblast psychologická – Dítě a jeho psychika
  3. oblast interpersonální – Dítě a ten druhý
  4. oblast sociálně-kulturní – Dítě a společnost
  5. oblast environmentální – Dítě a svět.

Tento učební plán je rovnováhou mezi aktivitami učitele a dětí, který jim zároveň poskytuje i dostatek času na hraní. Nadstandardní je v zařazení hudby, lidového tance a anglického jazyka. Náš program dokáže hravou formou objevit talent dítěte a dále jej rozvíjet.

Další nabídka

Dětem nabízíme různé zájmové aktivity:

Pondělí 15:00 – 16:00 Rytmika a tanečky
Pondělí 15:00 – 16:00 Angličtina
Středa 15:00 – 16:00 Sborový zpěv
Středa 15:00 – 16:00 Výtvarné studio
Čtvrtek 15:00 – 16:00 Angličtina

Dále nabízíme výuku hry na piano, sopránovou zobcovou flétnu nebo akordeon dle domluvy.

Denní program

8:00 – 8:30 příchod dětí, tématické a volné hry
8:30 – 9:00 komunitní kruh s písničkou, hygiena, svačina
9:00 – 10:15 skupinová řízená činnost (hudební, výtvarná, jazyková, pracovní, tělesná, etická a poznávací výchova)
10:15 – 11:45 pobyt venku, pohybové hry
11:45 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpolední klid
12:30 vyzvedávání dětí z dopoledního programu, přijímání dětí na odpolední program
12:30 – 14:00 odpočinek, spánek
14:00 – 14:30 hygiena, svačina
14:30 – 16:00 zájmové aktivity(rytmika, angličtina...)
16:00 vyzvednutí dětí ve školce

Podívejte se blíže!