Co nabízíme

Slavíček je kulturním dětským vzdělávacím centrem, kde se provozuje zpěv, lidový tanec, hra na flétnu a klavír, výuka ruského a anglického jazyka, výtvarná výchova, logohrátky, zábavné cvičení pro nejmenší a kde je v nabídce i přípravka pro 1. třídu. Do vzdělávání a výchovy našich dětí začleňujeme postupně nové prvky Montessori pedagogiky.

Tematické měsíce
Každý měsíc se náš učební plán zaměřuje na jiné téma s týdenními podtématy a zahrnuje i malé projekty a aktivity. Rodičům jsou poskytovány měsíční zprávy s fotkami, kde jsou informováni o vzrušujících věcech, které jejich dítě ve školce prožije.
Jídlo

Dopolední a odpolední svačinky poskytujeme v biokvalitě, obědy jsou dováženy stravovací firmou se speciálním dětským jídelníčkem z nedaleké Kavalírky. Rodiče vidí, jaké báječné věci jejich dítě dostane k jídlu.

Mimo učebnu

Myslíme si, že je důležité, aby děti viděly, že i mimo školku můžeme společně prožít pěkný den – připravujeme plavání, dětské divadlo, miniškolku v přírodě, hudební tábor a jiné mimoškolní aktivity.

Učební plán

Ve školním roce 2017/2018 pracujeme se Školním vzdělávacím programem "S písničkou od jara do zimy" – je to profesionálně zpracovaný učební plán, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu MŠMT ČR. Je uspořádán do pěti oblastí:

  1. oblast biologická – Dítě a jeho svět
  2. oblast psychologická – Dítě a jeho psychika
  3. oblast interpersonální – Dítě a ten druhý
  4. oblast sociálně-kulturní – Dítě a společnost
  5. oblast environmentální – Dítě a svět.

Tento učební plán je rovnováhou mezi aktivitami učitele a dětí, který jim zároveň poskytuje i dostatek času na hraní. Nadstandardní je v zařazení hudby, lidového tance a anglického jazyka. Náš program dokáže hravou formou objevit talent dítěte a dále jej rozvíjet.

Další nabídka

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím:

  • Úterý 9:00–14:00
  • Středa 9:00–14:00
  • Čtvrtek 9:00–16:00

 

Dále nabízíme výuku hry na klavír, zobcovou flétnu nebo akordeon.

Denní program

7:00–9:00 příchod dětí, tématické a volné hry
9:00–9:30 komunitní kruh s písničkou, hygiena, svačina
9:30–10:15 skupinová řízená činnost (hudební, výtvarná, jazyková, pracovní, tělesná, etická a poznávací výchova)
10:15–11:30 pobyt venku
11:30–12:15 hygiena, oběd, příprava na odpolední klid
12:15–14:00 odpočinek, spánek
14:00–14:45 hygiena, svačina
14:45–16:30 vzdělávací činnost, individuální práce s dětmi, volné hry, kroužky, vyzvednutí dítěte z mateřské školy

Podívejte se blíže!