Dear Parents,

Slavíček Music Kindergarten invites you to the new school year enrollments planned for
- April 29th
- May 16th
and June 6th 2019,
always from 4pm to 6pm.
We are looking forward to welcome both you and your children!

Zápis na šk. rok 2019/20: pondělí 29. 4., čtvrtek 16. 5., čtvrtek 6. 6. (16:00–18:00)

Vážení rodiče!

Vítáme Vás na stránkách soukromé mateřské školy pro patnáct dětí, která spojuje výchovu, vzdělávání, hudbu a anglický jazyk.
Historie naší školky se píše od prosince roku 2011. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru předškolní pedagogiky s hudebním a jazykovým vzděláváním, snažíme se vytvořit přátelskou atmosféru.
Naším cílem je vychovávat samostatné a sebevědomé dítě s touhou vzdělávat se a zároveň se stát předním poskytovatelem komplexní výchovně – vzdělávací péče o předškolní děti.